Regulamin

 

I. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupu towarów na stronie internetowej PolskieSpecjaly.waw.pl.

Złożenie przez klienta zamówienia na PolskieSpecjaly.waw.pl jest równoznaczne z akceptacją zasad wynikających z Regulaminu i zobowiązuje klienta do przestrzegania tychże zasad

Strona PolskieSpecjaly.waw.pl prowadzony jest przez: Polskie Specjały Katarzyna Rembowska, ul. Moniuszki 9/34, 11-400 Kętrzyn, NIP:7422199111 , REGON:364598900. Adres korespondencyjny

 

II. Zakupy w PolskieSpecjaly.waw.pl

 1. Działalność

Polskie Specjały Katarzyna Rembowska  prowadzi dystrybucję towarów za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia składać można przez stronę internetową PolskieSpecjaly.waw.pl.

 

2. Obszar działania

PolskieSpecjaly.waw.pl daje możliwość realizowania zamówień na terenie całej Warszawy jak również, po wcześniejszym ustaleniu, miejscowości ościennych.

 

3. Sposoby kontaktowania się Klienta ze Sprzedającym (kanały komunikacji):

a) za pośrednictwem poczty e-mail: biuro@polskiespecjaly.waw.pl, zamowienia@polskiespecjaly.waw.pl,

b) telefonicznie pod nr: +48 516 625 707, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 20, w soboty od 9 do 15,

c) listownie pod adresem korespondencyjnym: ul. Jana Kazimierza 64A/487, 01-248 Warszawa.

 

4. Ceny

Ceny towarów uwidocznione na stronie internetowej PolskieSpecjaly.waw.pl są cenami brutto [z VAT], wyrażonymi w złotych polskich.

 

5. Oferta handlowa

Zamówienie złożone przez Klienta stanowi Ofertę w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Wysłanie przez PolskieSpecjaly.waw.pl do Klienta wiadomości mailowej z potwierdzeniem zakresu realizowanego zamówienia stanowi przyjęcie Oferty w możliwym do realizacji zakresie. Obecność produktów na stronie internetowej Sklepu nie jest jednoznaczna z dostępnością towaru w magazynie i możliwością realizacji zamówienia.

 

6. Umowa sprzedaży i cena obowiązująca

Dokument sprzedaży jest zawsze zgodny z obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego ceną sprzedaży, bez względu na wybrany termin dostawy.

 

7. Dostawa i koszty dostawy

Produkty oferowane na stronie PolskieSpecjaly.waw.pl dostarczane są transportem własnym w wybranym przez Klienta terminie.

Dostawa jest darmowa przy zamówieniach powyżej 45 zł brutto. Do mniejszych zamówień doliczamy 17,99 zł brutto za transport.

Z powodu ukończenia produkcji wędlin w środę oraz zachowania maksymalnej jakości produktów dostawa jest realizowana w czwartki, piątki oraz soboty.

Klient składając zamówienie wybiera żądany termin dostawy za pomocą kalendarza dostępnego w formularzu zamówienia.

 

III. ZAMÓWIENIE KLIENTA

1. Składanie i akceptacja zamówienia

Zamówienie składa się wybierając z asortymentu znajdującego się na stronie internetowej PolskieSpecjaly.waw.pl. Po dodaniu produktów do koszyka, konieczny jest wybór daty dostawy z kalendarza dostępnego na stronie. Następnym krokiem jest wybór sposobu płatności. Akceptacja zamówienia odbywa się po kliknięciu przycisku "Potwierdź zamówienie". Realizacja zamówienia możliwa jest po wcześniejszej rejestracji Klienta na stronie PolskieSpecjaly.waw.pl. Rejestracja wymaga podania danych osobowych, adresu, numeru telefonicznego oraz adresu e-mailowego.

 

2. Potwierdzenie i realizacja zamówienia

Przyjęcie zamówienia Klienta zostaje potwierdzone drogą elektroniczną poprzez wysłanie Zamawiającemu wiadomości e-mailowej. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia w żądanym terminie lub w przypadku braków w asortymencie Klient zostanie powiadomiony mailowo lub telefonicznie. Zamówienia złożone do godziny 17.00 mogą zostać zrealizowane następnego dnia jeśli jest on dniem realizacji dostaw.

 

3. Dni wolne

PolskieSpecjaly.waw.pl nie realizuje zamówień w niedziele i dni świąteczne. PolskieSpecjaly.waw.pl zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowych dni zamknięcia sklepu.

 

4. Możliwość anulowania zamówienia

Klient może anulować zamówienie, jednakże w przypadku dostaw w obrębie Warszawy i okolic realizowanych transportem firmowym PolskieSpecjaly.waw.pl musi to nastąpić nie później niż do godziny 17.00 dnia poprzedzającego dzień dostawy zamówienia.

 

5. Odmowa realizacji zamówień

PolskieSpecjaly.waw.pl zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w następujących przypadkach:

a) Adres dostawy jest nieprawidłowy i Zamawiający nie podał numeru kontaktowego lub numer ten nie odpowiada.

b) Adres dostawy znajduje się poza strefą realizacji dostaw i Zamawiający nie podał numeru kontaktowego lub numer ten nie odpowiada.

 

IV. PŁATNOŚCI

1. Sposoby płatności.

Płatność możliwa jest tylko przy odbiorze. Skraca to czas realizacji zamówienia do jednego dnia o ile zamówienie zostanie złożone do godziny 17.00. Sposób płatności trzeba określić podczas składania zamówienia.

Możliwe są następujące sposoby dokonania płatności:

a) kartą płatniczą przy odbiorze;

b)  gotówką przy odbiorze – kierowca ma przy sobie 20 zł.

 

2. Ostateczna kwota do zapłaty

PolskieSpecjaly.waw.pl oferuje do sprzedaży produkty w większości niedzielone lub dzielone na pół i o zmiennej wadze (niepaczkowane, świeżo przygotowane przed dostawą).  Wskazane na stronie wagi tych produktów są wagami orientacyjnymi, a pracownicy PolskieSpecjaly.waw.pl dołożą wszelkich starań aby finalne wagi zamówionych artykułów były maksymalnie zbliżone do tych orientacyjnych. Jeśli finalna waga produktu będzie większa lub mniejsza o więcej niż 15% od zamówienia, Klient ma prawo odstąpienia od umowy. Ostateczna cena towaru o zmiennej wadze określona jest na podstawie jego rzeczywistej wagi. Zarówno ilości produktu, jak i jego cena są uwidocznione na paragonie lub fakturze VAT dołączonej do zamówienia. Klient zamawiając produkt o zmiennej wadze akceptuje jego ostateczną cenę, która jest iloczynem wagi produktu oraz ceny za kilogram podanej na stronie PolskieSpecjaly.waw.pl.

3. Faktura

a) Do zamówienia dołączana jest faktura VAT lub paragon potwierdzenie dokonania zakupów, obejmujące dostarczane pozycje zamówienia. Klient upoważnia Polskie Specjały Katarzyna Rembowska do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

b) Aby otrzymać fakturę VAT, Zamawiający zobowiązany jest podać w formularzu rejestracyjnym nazwę firmy oraz NIP.

4. Przeniesienie własności

a) Towar staje się własnością kupującego z chwilą zapłaty za produkty dostawcy, przy odbiorze.

b) Strona internetowa służy wyłącznie do rezerwacji towaru. Sprzedaż następuje podczas dostawy.

c) Ze względu na charakter towaru - artykuły spożywcze oraz fakt, że sprzedaż nie następuje drogą internetową nie mają zastosowania przepisy o sprzedaży wysyłkowej, w tym o prawach do zwrotu towaru bez podania przyczyny.

 

V. DOSTAWA

1. Dostawca

Dostawca zostawia zamówienie osobie znajdującej się pod adresem wskazanym przez Klienta. Dostawca nie ma możliwości weryfikacji danych osobowych odbiorcy towaru.

 

2. Nieobecność klienta

W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego trakcie składania zamówienia adresem dostawy, pracownik PolskieSpecjaly.waw.pl podejmie próbę kontaktu z klientem telefonicznie. Jeśli ustalony zostanie nowy termin dostawy, zamówienie zostanie dostarczone ponownie w nowym wyznaczonym terminie. PolskieSpecjaly.waw.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakość produktów, które z przyczyn leżących po stronie Klienta staną się niemożliwe do późniejszego użytku (produktu łatwo psujące się, produkty świeże, o krótkich terminach ważności itp.). Klient nie może odmówić ich przyjęcia z tego powodu bez zapłaty ceny sprzedaży.

 

3. Odmowa przyjęcia zamówienia

Nieuzasadniona odmowa przyjęcia zamówienia przez Klienta traktowana jest jako naruszenie zasad niniejszego regulaminu.

 

VI. REKLAMACJE I ZWROTY

a) W razie niezgodności towaru żywnościowego z umową, kupujący ma prawo żądać wymiany towaru, ewentualnie obniżenia jego ceny albo odstąpienia od umowy pod warunkiem, że zawiadomi o tym sprzedawcę niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową, nie później niż w terminie 3 dni od dostarczenia zamówienia. W celu dokonania reklamacji należy skontaktować się z PolskieSpecjaly.waw.pl mailowo lub telefonicznie.

b) Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni. O wyniku jej rozpatrzenia Klient zostanie powiadomiony na piśmie na adres email bądź adres zamieszkania. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji.

c) Sklep zwraca Klientowi należność za odesłany/reklamowany towar w ciągu 14 dni, licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, na konto wskazane mailowo przez Klienta.

d) PolskieSpecjaly.waw.pl nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

e) Różnice między rzeczywistym wyglądem produktu, a jego zdjęciem na stronie internetowej PolskieSpecjaly.waw.pl nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Obowiązek podawania prawdziwych informacji

Klient korzystający z usług PolskieSpecjaly.waw.pl ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym lub fałszywym. Zamówienia zawierające takie treści nie będą realizowane. PolskieSpecjaly.waw.pl nie ponosi odpowiedzialności za podanie takich treści.

 

2. Dostarczenie wiadomości email

PolskieSpecjaly.waw.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany przez Klienta adres e-mail, które jest spowodowane blokowaniem lub usuwaniem e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub blokowaniem przez administratorów serwerów pocztowych.

 

3. Brak możliwości realizacji zamówienia

W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia zgodnie z zapisami Regulaminu PolskieSpecjaly.waw.pl poinformuje Klienta mailowo lub telefonicznie korzystając z danych Klienta podanych przy rejestracji.

 

4. Dane osobowe

a) Rejestrując się w serwisie PolskieSpecjaly.waw.pl Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez firmę Polskie Specjały Katarzyna Rembowska jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień oraz komunikacji z Klientem.

b) Administratorem Danych Osobowych jest Polskie Specjały Katarzyna Rembowska. Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) dane osobowe są chronione w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

c) Dane osobowe są przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Osoby, których dane zostają umieszczone w zbiorze danych mają prawo dostępu do treści tych danych oraz prawo do ich poprawiania.

d) W razie stwierdzenia niezgodności swoich danych ze stanem faktycznym, Klient może samodzielnie dokonać ich korekty na stronie internetowej PolskieSpecjaly.waw.pl po uprzednim zalogowaniu się. Klient może zażądać usunięcia swoich danych osobowych poprzez wysłanie takiego żądania z konta email podanego w procesie rejestracji. PolskieSpecjaly.waw.pl zastrzega sobie możliwość telefonicznego kontaktu z Klientem w celu weryfikacji autentyczności takiego żądania.

e) Klient wyraża zgodę na otrzymywanie emaili bezpośrednio związanych z realizacją zamówienia złożonego przez Klienta oraz dotyczących technicznych zmian na jego koncie.